När har jag rätt till ersättning vid elavbrott?

Om ett oplanerat elavbrott varar minst i 12 timmar i följd har du normalt rätt till avbrottsersättning.
Ersättningen vid ett avbrott beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Vid ett avbrott på 12-24 timmar blir ersättningen 12,5 % av din årliga nätkostnad, men lägst 1 000 kr.
Du kan också ha rätt till skadestånd oberoende av hur länga avbrottet varade. Om elen fungerat utan störning i minst två timmar i sträck räknas felet som avhjälpt.


Senaste nyheter

Alla nyheter →