När kommer Partille Energi att byta elmätare till sådana som har HAN-port eller P1-port?

Partille Energi gör via Lerum Energi nu en upphandling av elmätare som klarar de nya kraven som gäller från den 1 januari 2025. Som tidsplanen ser ut nu kommer bytena till de nya mätarna att starta under våren 2023. Hela mätarbytesprojektet kommer därefter att pågå ca 1,5 år. Innan dess är det tyvärr inte möjligt att ansluta styr- och övervakningsutrustning som kräver HAN-port eller P1-port.


Senaste nyheter

Alla nyheter →