Varför är min elräkning högre än min grannes?

Det är många faktorer som styr elförbrukningen.  Temperaturen inomhus, antal personer, som bor i bostaden – som faktiskt bidrar med sin kroppsvärme – bostadens uppvärmning och storlek, nya eller gamla kylskåp och frysar, elektriska apparater och hur mycket man använder dem spelar stor roll. Sedan kan ni ha olika avtalspriser som också gör att kostnaderna blir olika.

Vill du veta mer och få praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma kan du fylla i Energikalkylen på Energimyndighetens hemsida.

Energikalkylen


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad består elnätsavgiften av?

För villor och de flesta företagsabonnemangen i Partille består elnätsavgiften av tre delar;

  • Abonnemang – en fast årlig avgift som betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.
  • Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
  • Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och en mätarsäkringen på max 16 A har du ingen effektdel i din elnätsavgift.

För företag med högspänningsabonnemang tillkommer en rörlig avgift för så kallad reaktiv effekt.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag få betalt för att leverera solenergi till er?

Ja, beroende på hur stor din anläggning är får du överföringsersättning från oss för den el du levererar ut på elnätet. Det kallas nätnytta.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan man ha solenergi hos er?

Absolut! Vi ger gärna råd innan du bestämmer storlek på anläggningen och för att göra anslutningen till elnätet smidigare.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad går elnätsavgiften till?

Elnätsavgiften går bland annat till investeringar och underhåll av elnätet. I Partille kommun har vi exempelvis få sträckor med luftledningar kvar i elnätet. Vi byter successivt ut dem mot ledningar som grävs ner i marken. På det sättet blir elnätet mer robust mot hårt väder och vi får färre avbrott.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Måste jag ha ett elavtal?

Om elen inte ingår i din hyra behöver du teckna två avtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Ska du flytta in i en bostad eller lokal i Partille kommun är det Partille Energi Nät AB som är ditt elnätsföretag. Sen väljer du själv vilket bolag du vill köpa el av.

Väljer du inget bolag får du automatiskt din el från Göteborg Energi Din El AB.


Senaste nyheter

Alla nyheter

När har jag rätt till ersättning vid elavbrott?

Om ett oplanerat elavbrott varar minst i 12 timmar i följd har du normalt rätt till avbrottsersättning.
Ersättningen vid ett avbrott beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Vid ett avbrott på 12-24 timmar blir ersättningen 12,5 % av din årliga nätkostnad, men lägst 1 000 kr.
Du kan också ha rätt till skadestånd oberoende av hur länga avbrottet varade. Om elen fungerat utan störning i minst två timmar i sträck räknas felet som avhjälpt.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Jag har fått en brytkostnad från elhandlaren, vad gör jag?

En brytkostnad är en kostnad som du kan få om du bytt elhandelsbolag innan ditt avtal gått ut. Villkoren i ditt gamla avtal reglerar bindningstiden, eller anger en uppsägningstid, och avslutar du avtalet i förtid får du en brytkostnad. Gör så här: Kontakta då ditt nya elhandelsbolag och säg upp det nya avtalet tills det gamla avtalet går ut. När avtalets bindningstid, eller uppsägningstid, är över kan du byta elhandelsbolag utan att riskera någon extra kostnad.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är till för att gynna att el produceras från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. En bestämd andel av allt som du som kund handlar i form av el ska vara el från förnybara källor. Det kallas att kunden är kvotpliktig. Elhandelsföretaget måste redovisa den kvoten till Energimyndigheten.

Ett exempel: En producent som har ett vindkraftverk kan både sälja elen som produceras men också elcertifikatet och ursprungsgarantierna på marknaden. Varje elhandelsföretag måste köpa elcertifikat för att täcka sina kunders kvotplikt och redovisa det till Energimyndigheten.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Ska jag verkligen betala moms på energiskatten?

Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd på samma sätt som till exempel bensin, alkohol och tobak.

Från och med 1 januari 2018 så betalar du energiskatten på din elnätsfaktura. Innan dess var det ditt elhandelsbolag som debiterade energiskatten.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför ska jag betala energiskatt?

I Sverige är den el som används skattepliktig och du betalar energiskatt på din elnätsfaktura. Energiskatten bestäms av riksdagen. För vissa verksamheter kan du ha rätt till en lägre skattesats.

Läs mer på skatteverket.se


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad är ett anvisat elavtal?

Om du inte väljer elleverantör när du flyttar inom Partille får du automatiskt el från Göteborg Energi Din El AB. När du flyttar inom Partille ska du först teckna ett elnätsavtal med oss. Sedan väljer du var du vill köpa din el ifrån.

Gör du inget aktivt val får du automatiskt el från Göteborg Energi Din El AB. Det är är vårt anvisade elhandelsbolag. Partille Energi har ännu inga andra elhandelserbjudanden.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Flytta till en lägenhet, vad ska jag tänka på?

Ibland ingår elen i hyran. Om den inte gör det behöver du anmäla din flytt till oss på Partille Energi för att starta ett elnätsavtal från och med dagen du flyttar in. Om du har haft elnätsavtal för ditt tidigare boende ska du säga upp det.
Du behöver också teckna ett elhandelsavtal med en elleverantör om du inte har ett avtal som du kan flytta med dig.
Väljer du inget bolag får du automatiskt din el från Göteborg Energi Din El AB.


Senaste nyheter

Alla nyheter