Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är till för att gynna att el produceras från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. En bestämd andel av allt som du som kund handlar i form av el ska vara el från förnybara källor. Det kallas att kunden är kvotpliktig. Elhandelsföretaget måste redovisa den kvoten till Energimyndigheten.

Ett exempel: En producent som har ett vindkraftverk kan både sälja elen som produceras men också elcertifikatet och ursprungsgarantierna på marknaden. Varje elhandelsföretag måste köpa elcertifikat för att täcka sina kunders kvotplikt och redovisa det till Energimyndigheten.


Senaste nyheter

Alla nyheter →