Vad är ett prisområde?

Sverige är på elhandelssidan indelat i fyra prisområden med olika elhandelspriser för respektive område. Vilket elhandelspris man kan avtala med sin elhandlare om beror på var den anläggning man köper el till finns geografiskt sett


Senaste nyheter

Alla nyheter →