Vad består elnätsavgiften av?

För villor och de flesta företagsabonnemangen i Partille består elnätsavgiften av tre delar;

  • Abonnemang – en fast årlig avgift som betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.
  • Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
  • Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och en mätarsäkringen på max 16 A har du ingen effektdel i din elnätsavgift.

För företag med högspänningsabonnemang tillkommer en rörlig avgift för så kallad reaktiv effekt.


Senaste nyheter

Alla nyheter →