Vad händer om den ersättning jag är berättigad till är större än beloppet på elnätsfakturan?

Om hela ersättningen inte kan regleras på en och samma elnätsfaktura för att det totala ersättningsbeloppet är högre än elnätsfakturans belopp, förs den överskjutande delen över som ett tillgodo till nästa elnätsfaktura. Det kan alltså bli så, att ersättningen sprids ut på flera elnätsfakturor tills dess att hela ersättningsbeloppet är reglerat.


Senaste nyheter

Alla nyheter →