Vad kan hända om jag startar min solcellsanläggning utan att elmätaren är bytt?

Det inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning innan elmätaren har bytts. Du riskerar dessutom som anläggningsägare att produktionen registreras som konsumtion eftersom den befintliga mätaren är gjord för att enbart mäta konsumtion.


Senaste nyheter

Alla nyheter →