Min solelsproduktion är högre än den jag får ersättning för – varför skiljer det sig åt?

Många solcellskunder har en app som där man kan följa anläggningens produktion. Den visar produktionen utan korrigering för hushållets förbrukning. Den produktion vi ger ersättning för och som vi redovisar i energistatistiken på Mina Sidor är vad som har levererats ut på elnätet, alltså den så kallade överskottselen efter avdrag för egen konsumtion. Därför är produktionen vi visar lägre än det appen visar.

När vi lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket för våra solcellskunders produktion och konsumtion av el är det den produktionsvolym som levererats ut på elnätet vi rapporterar.


Senaste nyheter

Alla nyheter →