Varför behöver Partille Energi Nät AB höja priserna, det är ju ett nätbolag?

Vid överföringen av el till er kunder uppstår vissa energiförluster i elnätet. En del el omvandlas till exempel till värme i elkablar och transformatorer. Som elnätsbolag behöver vi handla in el för den energin. De mycket höga elhandelspriserna har senaste året medfört avsevärt ökade inköpskostnader för elen till energiförlusterna. Tyvärr verkar elhandelspriserna också ligga kvar på höga nivåer lång tid framöver.


Senaste nyheter

Alla nyheter →