Varför kan kompensationen skilja sig åt för anläggningar med ungefär samma årsförbrukning?

Alla elnätsbolag betalar ut ersättning enligt den trappa med ersättningsnivåer som beslutats i Riksdagen. Att man kan få olika ersättning för två anläggningar med ungefär lika hög årsförbrukning beror på att antalet använda kilowattimmar för december, januari och februari kan fördela sig olika mellan anläggningarna. En skillnad i förbrukning på 200 kWh per månad kan göra stor skillnad i hur mycket ersättning man får.


Senaste nyheter

Alla nyheter →