Urklipp elnätspriser 1 juli 2023

Elnätsavgifter från 1 juli 2023

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 juli 2023Lägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 280 kr/år1 590 kr/år
Elöverföring35,75 öre/kWh30,50 öre/kWh
Effekt29,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Electricity network fee from 1st july 2023

Below you see prices for you as a private customer. All prices include 25% VAT. Energy tax will be added.

Prices from 1 july 2023Flat (16A) *Other residences: **
Subscription1 280 kr/år1 590 kr/år
Electricity transmission35,75 öre/kWh30,50 öre/kWh
Effect29,50 kr/kW

*Applies to a flat in an apartment building with at least three residences connected on a common service line where the main fuse is max 16A. The tariff is called ”Säkringsabonnemang Lägenhet” (”Fuse subscription for flat”) on your invoice.

** Other residences, max 63A main fuse. The tariff is called ”Normaltariff – max 63A” on your invoice.

Elnätsavgifter från och med 1 juli 2023

Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 juli 2023AbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A1 272 kr/år24,40 öre/kWh23,60 kr/kW, mån
Över 63A8 250 kr/år11,20 öre/kWh48,70 kr/kW, mån
HSP 10 kV14 500 kr/år7,40 öre/kWh41,80 kr/kW, mån12,50 kr/kVAr, mån
Energiskatt tillkommer. Från och med 1:a januari 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh.
Electricity network fee from 1st july 2023

Below you will find current prices if you have a business. All prices are exclusive of VAT.

Prices from 1st july 2023SubscriptionElectricity transmissionEffectReactive effect
Max 63A1 272 kr/år24,40 öre/kWh23,60 kr/kW, mån
Over 63A8 250 kr/år11,20 öre/kWh48,70 kr/kW, mån
HV 10 kV14 500 kr/år7,40 öre/kWh41,80 kr/kW, mån12,50 kr/kVAr, mån

Energy tax will be added. From 1st January 2023 the energy tax is 39,2 öre/kWh.


Senaste nyheter

Alla nyheter →